Successors.nl

In opdracht van Pro Motion Pictures heeft Helpermedia de site successors.nl afgemaakt en openstaande punten opgelost. De website biedt eigenaren die een opvolger zoeken voor hun bedrijf en potentiele opvolgers de mogelijkheid om elkaar te vinden door het gebruik van profielen en uitgebreide zoekmogelijkheden.

  • Succesors en eigenaren kunnen profiel aanmaken
  • Suceesors en eigenaren kunnen verschillende abonnementen afneemen
  • Intermediairs kunnen d.m.v. verschilende abonnementen profielen bekijken.
Solution: 

Bug fixing en uitbreiding

Over Helpermedia

Helpermedia is een eenmanszaak, gevestigd aan het Helperplein in Groningen. Helperplein bevindt zich in het centrum van de wijk Helpman, een wijk waarin vele straten, pleinen en parken worden vooraf gegaan met "helper". Zo is de naam Helpermedia ook ontstaan en het dekt de lading uitstekend, want Helpermedia helpt op het gebied van moderne media.